Projectes d'ICT

Dissenyem i implementem infraestructures de telecomunicacions necessàries per a noves edificacions, garantint la connectivitat i els serveis de comunicació requerits per a qualsevol projecte.